Energie(k)! stadsgesprek

26 september 2017

ZWOLLE – Voor de tweede keer zal er op 4 oktober een stadsgesprek over schone energie in Zwolle plaatsvinden onder de noemer Energie(K)! Zwolle heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn dit wil men bereiken door niet alleen de CO2 uitstoot te verminderen met een kwart maar men wil ook hetzelfde percentage op een duurzame wijze schone energie opwekken. Het stadsgesprek is georganiseerd door de gemeente met de bedoelding om Zwollenaren meer bij de veranderingen op het gebied van schone energie in de stad te betrekken. Bij het eerste gesprek in april waren rond de 120 Zwollenaren aanwezig.


Het tweede stadsgesprek op 4 oktober gaat over het grootschalig opwekken van schone energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of aardwarmte. Dat stelt Zwolle voor belangrijke keuzes, want het vraagt om ruimte. En om creatieve en vernieuwende oplossingen.


De gemeente Zwolle wil toekomstige plannen voor grootschalige opwekking van energie in goede banen leiden. Wethouder Michiel van Willigen: “Het eerste stadsgesprek, dialogen in de wijk, een enquête onder het burgerpanel en een evaluatie van het windenergie-initiatief op Voorst hebben duidelijk gemaakt waar kansen liggen en waar we rekening mee moeten houden als we keuzes maken.

In het tweede stadsgesprek willen we deze inzichten delen en gaan we ons verdiepen in vragen als:
‘Wat kan een energieproject de stad opleveren?’ en ‘Hoe betrekken we de omgeving en de stad hierbij?’. Iedereen die daarover mee wil praten is welkom op 4 oktober.”

Het stadsgesprek vindt plaats op woensdag 4 oktober van 17.00 tot 22.00 uur (inclusief eenvoudige maaltijd) bij Cibap, vakschool voor verbeelding, Nijverheidsstraat 11 in Zwolle

Aanmelden kan via www.zwolle.nl/stadsgesprek. 


© 2017 - RTV ZOo - Powered by: HPU internet services