Perskaarten

Bij RTV ZOo hebben een beperkt aantal medewerkers de beschikking over een perskaart. Deze kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Alle perskaarten zijn voorzien van een pasfoto, pasnummer en handtekening van de hoofdredacteur.

Met deze perskaarten geeft RTV ZOo te kennen dat de drager werkzaam is bij de Zwolse Omroep organisatie of één van haar onderdelen.
Wij verzoeken organisaties, instellingen, bedrijven en andere belanghebbenden de betreffende medewerker toegang en medewerking te verlenen bij zijn werkzaamheden.  

Aan het gebruik van deze perskaart zijn géén rechten verbonden. De perspas geeft géén recht op gratis toegang; gratis producten of gratis diensten anders dan door het bezochte bedrijf, evenement of instelling zelf ter beschikking worden gesteld.

Bij vragen en/of opmerkingen over de perspas of medewerker kan er contact worden opgenomen met de hoofdredactie van RTV ZOo via rob.dokter@rtvzoo.nl en/of martin.vanderhooft@rtvzoo.nl
 


© 2017 - RTV ZOo - Powered by: HPU internet services